Η δραση της ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ* του Συλ Εθελ. ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ με τίτλο: '' ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ - ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ " συνεχίζεται με ΜΑΘΗΤΕΣ * ΣΧΟΛΕΙΑ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ...ΚΑΡΔΙΑ!!! ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ & ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΕΣ ΑΞΙΩΝ !!! αν νομίζεις πως το ...έχεις & το...θέλεις, έλα μαζί μας να ΠΡΟΑΣΠΙΣΟΥΜΕ Αξίες Ζωής!!!
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ & ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ !!! ΑΝ ΕΙΔΕΣ ή ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΚΑΤΙ ? ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ? ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΌ ? ΠΡΟΒΛΗΜΑ με τη ΦΥΣΗ & το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ? πεσ' το μας - φωτογράφισε το μας (& ανώνυμα ) Η Νομική εθελοντική μας ομάδα ** ...ΓΝΩΡΙΖΕΙ !!! " proaspizo@yahoo.gr -- 6987121250

WEB RADIO

WEB RADIO
ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ για WEB RADIO VOLUNTEERS "PROASPIZO" ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ * ΕΛΕΥΘΕΡΟ INTEΡΝΕΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ * ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ !!! (δοκιμαστικό πρόγραμμα *ΠΡΟΣΟΧΗ!!! δεν έχουμε καμία σχέση με τις διαφημίσεις που δημοσιοποιούνται στη σελίδα)

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

''ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ'' ...την νομοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργάσίας

 « ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ »
      την...
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την υγιεινή & την ασφάλεια της εργασίας 2273/1920 145/Α/20 Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κίτρινου) φωσφόρου εις την βιομηχανία των πυρείων.
ΒΔ της
25-8-20 200/Α/20 Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων.
Ν
2994/22 162/Α/22 Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Γ' Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού μολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωματισμοίς.
ΒΔ της
16-3-23 91/Α/23 Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθαριότητος των σταφιδαποθηκών.
ΒΔ της
13-10-23 321/Α/23 Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθαριότητος των αποθηκών συσκευασίας σύκων.
ΠΔ της
30-10-24 275/Α/24 Περί κανονισμού όρων εργασίας εν τοις εργαστηρίοις και αποθήκας σύκων.
ΠΔ της
22-12-33 [ΤΡ.: ΠΔ 17/78] 406/Α/33 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων.
ΠΔ της
14-3-34 [ΤΡ.:Ν 1414/84 ΠΔ 16/96] 112/Α/34 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ.
ΑΠ
67288/34 119/Β/34 Περί κανονισμού εργασίας υφαλοχρωματιστών, σφυροκόπων και λεβητοκαθαριστών.
ΠΔ της
17-9-34 334/Α/34 Περί λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων εν υπογείοις.
ΒΔ της
10-9-37 405/Α37 Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουμένων εργατών και τεχνιτών.
Ν
1204/38 [ΤΡ.: Ν 1414/84 ΠΔ 94/87] 177/Α/38 Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των μολυβδούχων χρωμάτων.
ΒΔ της
15-4-38 180/Α/38 Περί κανονισμού υγιεινής σφαγείων.
ΒΔ της
3-12-38 473/Α/38 Περί κανονισμού υγιεινής εργαστηρίων αλλαντοποιίας.
ΒΔ
380/63 111/Α/63 Περί κανονισμού υγιεινής και ασφαλείας αυτοκινητοστασίων.
ΠΔ
362/68 117/Α/68 Περί κανονισμού υγιεινής και ασφαλείας εργαζομένων εν τοις βυρσοδεψείοις απάσης της χώρας.
ΒΔ
464/68 [ΤΡ.: Ν 1414/84 ΠΔ 94/87] 153/Α/68 Περί κανονισμού υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις τα τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια γραφικών τεχνών και επεξεργασίας χάρτου απάσης της χώρας, είτε λειτουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτημάτων εργοστασιακών ή μεμονωμένων. 1
ΒΔ
590/68 [ΤΡ.: Ν 1414/84] 199/Α/68 Περί κανονισμού υγιεινής και ασφαλείας των εις τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών μολύβδου εργαζομένων.
Β
.Δ. 796/68 277/Α/68 Περί κανονισμού υγιεινής και ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερμάτων εργαζομένων
Ν
61/1975 132/Α/75 Περί προστασίας των εργαζομένων εκ των κινδύνων των προερχομένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιο.
ΠΔ
212/76 78/Α/76 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει.
Ν
492/76 332/Α/76 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ΄ αριθμόν 136 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, "Περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλομένων εις το βενζόλιον".
ΠΔ
17/78 20/Α/78 Περί συμπληρώσεως του από 22-12-1933 προεδρικού διατάγματος "Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων.
ΠΔ
95/78 20/Α/78 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων.
ΠΔ
151/78 [Δ.ΣΦ. ΦΕΚ 40/Α/78] 31/Α/78 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις θερμοπλαστικούς και παρομοίους τούτων πιεστήρας.
ΠΔ
152/78 [Δ.ΣΦ. ΦΕΚ 40/Α/78] 31/Α/78 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις πιεστήρας δι' εκκέντρου και παρομοίους τοιούτους.
ΠΔ
216/78 47/Α/78 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις την μεταφοράν ρευστών-πυρακτωμένων υλών, δια περονοφόρων οχημάτων.
ΠΔ
778/80 193/Α/80 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών.
ΠΔ
1179/80 302/A/80 Περί προστασίας της υγείας των εργαζομένων των εκτιθεμένων εις το μονομερές βινυλοχλωρίδιον κατ' εφαρμογήν της οδηγίας υπ' αριθ. 78/610.
ΠΔ
1073/81 [Δ.ΣΦ. ΦΕΚ 64/Α/82] 260/Α/81 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.
Ν
1396/83 126/Α/83 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.
ΑΠ
130646/84 154/Β/84 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.
Ν
1414/84 10/Α/84 Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις.
Ν
1430/84 49/Α/84 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας "που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία" και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ' αυτή. 2
N 1568/85 [
ΤΡ.:Ν. 1767/88, Ν. 1682/87, Ν. 2224/94, ΠΔ 17/96] 177/A/85 Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
ΠΔ
289/86 129/Α/86 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους εργασίας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
ΠΔ
307/86 [ΤΡ.:ΠΔ 77/93, ΠΔ 90/99] 135/Α/86 Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
ΠΔ
94/87 54/Α/87 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.
ΑΠ
131325/87 [ΚΥΡ:Ν 1767/88 ΑΡΘ.19] 467/Β/87 Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα.
ΠΔ
315/87 149/Α/87 Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων.
ΑΠ
130879/87 341/Β/87 Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης βενζολίου στην ατμόσφαιρα των χώρων εργασίας.
ΑΠ
131782/87 [ΚΥΡ:Ν 1767/88 ΑΡΘ.19] 601/Β/87 Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας-Κερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνος".
ΑΠ
69613/88 [ΚΥΡ:Ν 1767/88 ΑΡΘ.19] 587/Β/88 Καθορισμός αποζημίωσης εκπροσώπων εργαζομένων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας.
ΠΔ
70α/88 [Δ.ΣΦ. ΦΕΚ 150/Α/88] [ΤΡ.: ΠΔ 175/97, ΠΔ 159/99] 31/Α/88 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία.
Ν
1767/88 63/Α/88 Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας.
ΠΔ
294/88 138/Α/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
ΑΠ
131517/88 [ΚΥΡ:Ν 1836/89 ΑΡΘ.36] 711/Β/88 Τήρηση βιβλίου ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπικού στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας.
ΑΠ
88555/88 [ΚΥΡ:Ν 1836/89 ΑΡΘ.36] 721/B/88 Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των N.Π.Δ.Δ. και των O.T.A..
Ν
. 1836/89 [ΑΡΘ. 33,36,39] 79/Α/89 προώθηση της Απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις
Ν
1837/89 85/Α/89 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις. 3
ΠΔ
225/89 106/Α/89 Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα.
ΑΠ
130048/89 59/Β/89 Καθορισμός της θητείας των μελών των μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα.
ΑΠ
3232/41/89 [ΚΥΡ:Ν 1892/90] 400/Β/89 Συγκρότηση εννεαμελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας-Κερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα.
ΑΠ
130558/89 [ΚΥΡ:Ν 1876/90 ΑΡΘ.27] 471/Β/89 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ .
ΑΠ
131099/89 930/Β/89 Προστασία των εργαζόμενων από τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία τους με την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και/ή ορισμένων δραστηριοτήτων.
Ν
.1876/90 [ΑΡΘ. 27] 27/Α/90 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις
ΠΔ
70/90 31/Α/90 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.
ΑΠ
130627/90 620/Β/90 Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών, για την απασχόληση ανηλίκων.
ΠΔ
85/91 38/Α/91 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
ΠΔ
157/92 74/Α/92 Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων" (177/Α) στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
Ν
. 2084/92[ΑΡΘ. 20] 165/Α/92 Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
ΠΔ
77/93 34/Α/93 Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
ΑΠ
3116/93 563/Β/93 Απαιτούμενος ελάχιστος εξοπλισμός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόμενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας.
N 2224/94 [
ΑΡΘ. 24, 25,26,27] 112/Α/94 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις.
ΑΠ
2059729/94 798/B/94 Kαθορισμός αμοιβής από 1.1.1991 των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εκπροσώπων του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Eπιτροπές Eλέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα και σε Eπιτροπές Eλέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά-Δραπετσώνας-Kερατσινίου-Περάματος-Σαλαμίνας.
ΠΔ
395/94 [ΤΡ.:ΠΔ 89/99] 221/A/94 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK. 4
ΠΔ
396/94 221/A/94 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/EOK.
ΠΔ
397/94 221/A/94 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/EOK.
ΠΔ
398/94 221/A/94 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK.
ΠΔ
399/94 221/A/94 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/EOK.
ΠΔ
105/95 67/Α/95 Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK.
ΠΔ
186/95 [ΤΡ.:ΠΔ 174/97, ΠΔ 15/99] 97/Α/95 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK.
ΑΠ
2027302/95 532/Β/95 Kαθορισμός αμοιβής των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εκπροσώπων του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Eπιτροπές Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Kερατσινίου- Περάματος-Σαλαμίνας.
Ν
. 2336/95 [ΑΡΘ. 8, 15] 189/Α/95 Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων Οργανισμών και άλλες διατάξεις
ΠΔ
16/96 10/A/96 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK.
ΠΔ
17/96 [ΤΡ.: ΠΔ 159/99] 11/A/96 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.
ΠΔ
305/96 212/Α/96 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.
ΑΠ
2038176/97 526/Β/97 Kαθορισμός αμοιβής των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εκπροσώπων του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Eπιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Kερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας.
ΠΔ
174/97 150/A/97 Tροποποίηση π.δ. 186/95 "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK" (97/A) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/EK.
ΠΔ
175/97 150/A/97 Tροποποίηση π.δ. 70α/88 "Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την εργασία" (31/A) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/382/EOK. 5
ΠΔ
176/97 150/A/97 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/EOK.
ΠΔ
177/97 150/A/97 Eλάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/91/EOK.
ΠΔ
62/98 67/Α/98 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ.
Ν
. 2639/98 205/Α/98 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις.
ΠΔ
15/99 9/Α/99 Tροποποίηση του π.δ. 186/95 "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK" (97/A) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 174/97 (150/Α),σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/59/EK και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής.
ΠΔ
88/99 94/Α/99 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.
ΠΔ
89/99 94/Α/99 Tροποποίηση του π.δ. 395/94 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK" (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου.
ΠΔ
90/99 94/Α/99 Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 "Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους"(135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α).
ΠΔ
95/99 [Δ.ΣΦ. ΦΕΚ 146/Α/99] 102/Α/99 Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.
ΠΔ
136/99 134/Α/99 Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
ΠΔ
159/99 157/Α/99 Τροποποίηση του π.δ. 17/96 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (11/A) και του π.δ. 70α/88 "Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία" (31/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 175/97 (150/Α).
ΠΔ
127/2000 111/Α/2000 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 399/94 "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου.
ΠΔ
304/2000 241/Α/2000 Τροποποίηση του π.δ. 395/94 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK" (ΦEK 220/A/19-12-94) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 89/99 "Tροποποίηση του π.δ. 395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου" (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999) 6

Ν
για τον « ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ »
Λιάτσος  Γιώργος
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΡΊΘΜΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ